Liên hệ - đặt mua

Thay đổi địa chỉ email thông báo.

Địa chỉ email liên hệ trên cPanel được thiết lập mặc định, vì vậy vui lòng thay đổi theo hướng dẫn sau đây.

●Trong trường hợp xảy ra hành động được chỉ định, email thông báo sẽ được gửi đi.
●Trong trường hợp cần thiết phải đặt lại mật khẩu cPanel, chỉ cần xác thực qua địa chỉ email thông báo sẽ cho phép đặt lại mật khẩu.

Đăng nhập vào cPanel.

Sau khi đăng nhập vào cPanel, nhấp chuột vào “Thông tin liên hệ” trong phần “Cài đặt cơ bản” ở phía dưới cùng của màn hình.

Sau đó, một màn hình tương tự sẽ hiển thị. Bạn hãy thay đổi địa chỉ email và nhấp vào nút “Lưu” để lưu lại thay đổi.

Lưu ý rằng trong phần “Cài đặt liên hệ cơ bản”, bạn cần chọn các tùy chọn mà bạn muốn nhận thông báo bằng cách check vào checkbox (✓).

Dưới đây là mô tả cho từng mục

Tên mục Giải thích
Đã thay đổi địa chỉ email liên hệ. Nếu đánh dấu vào checkbox này cPanel sẽ gửi thông báo đến địa chỉ email liên hệ hiện tại và trước đó khi thay đổi địa chỉ email liên hệ.
Vô hiệu hóa thông báo [thay đổi địa chỉ email liên hệ] Check vào checkbox này và hủy bỏ check vào checkbox [連絡先の電子メール アドレスを変更しました]
Tài khoản sắp hết dung lượng. Nếu check vào checkbox thì một thông báo sẽ được gửi khi dung lượng ổ đĩa được sử dụng sắp đạt đến dung lượng theo hợp đồng.
Tài khoản sắp đạt đến giới hạn sử dụng băng thông. Nếu check vào checkbox này thì khi vượt quá lưu lượng tối đa thông báo sẽ được gửi. → Bởi vì lưu lượng không được hạn chế, vì vậy thông báo sẽ không được gửi ngay cả khi nó được chọn (ngay cả khi nó được bật).
SSL certificate expiry. Nếu check vào checkbox khi SSI hết hạn thì sẽ được gửi thông báo.
Thay đổi mật khẩu tài khoản Nếu check vào checkbox này thì sẽ gửi thông báo khi thay đổi mật khẩu của tài khoản cPanel.
※ Tài khoản và mật khẩu cPanel giống với tài khoản và mật khẩu để kết nối FTP.
Thông báo thay đổi mật khẩu tài khoản đang bị vô hiệu hóa Khi check vào checkbox này và hủy check vài checkbox thì sẽ vô hiệu hóa thông báo.
Người khác đăng nhập tài khoản của Tôi Nếu check vào checkbox này thì sẽ thông báo khi đăng nhập vào cPanel.
Nếu người dùng đăng nhập từ net block hoặc phạm vi của IP bao gồm địa chỉ IP thành công trong lần đăng nhập trước đó, cPanel sẽ gửi thông báo đăng nhập. Nếu check vào checkbox này thì cPanel sẽ gửi thông báo mỗi khi người dùng đăng nhập vào tài khoản từ một mạng (địa chỉ IP) khác so với lần đăng nhập trước đó và đăng nhập thành công.
Vô hiệu hóa cài đặt thông báo login Nếu check vào checkbox này và hủy check vào checkbox [Send login notifications, even when the user logs in from an IP address range or netblock that contains an IP address from which a user successfully logged in previously.] thì sẽ vô hiệu hóa thông báo.
Xác thực tài khoản từ liên kết tài khoản bên ngoài. Nếu check vào checkbox này thì sẽ gửi thông báo khi có liên kết tài khoản cPanel với tài khoản xác thực bên ngoài.
Vô hiệu hóa cài đặt liên kết từ tài khoản bên ngoài. Nếu check vào checkbox này và hủy bỏ check vào checkbox [My preference for external account link notifications is disabled]. thì sẽ vô hiệu hóa liên kết từ tài khoản bên ngoài.

TOP